株式会社エヌ・ケー開発|外国人に特化した西三河の人材派遣会社

LIÊN HỆ

VUI LÒNG NHẬP CÁC NỘI DUNG CẦN THIẾT Ở DƯỚI TRƯỚC LÚC ẨN MỤC XÁC NHẬN

BẮT BUỘC CÁC MỤC CẦN NHẬP

必須HỌ VÀ TÊN
必須TIÊNG NHẬT
任意TÊN CÔNG TY
必須連絡可能な電話番号
必須ĐỊA CHỈ EMAIL
必須ĐỊA CHỈ XÁC NHẬN EMAIL
必須NỘI DUNG LIÊN HỆ

CHÚNG TÔI LUÔN TU N THỦ CHẶT CHẼ VỀ VẤN ĐỀ BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NH N CỦA KHÁCH HÀNG.
Chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba, trừ khi cơ quan điều tra tư pháp yêu cầu tiết lộ thông qua các thủ tục thông thường dựa trên luật pháp và quy định.

PAGETOP