cần thiết để cải thiện năng
suất và mở rộng kinh doanh
Hỗ trợ nguồn nhân lực nước ngoài.

concept

Nguồn nhân lực nước ngoài phát huy sức mạnh to lớn trong hoạt động doanh nghiệp và quảng bá ra cộng đồng quốc tế

Chúng tôi đưa người nước ngoài đến nhiều công ty. Ở Nhật Bản, nơi lực lượng lao động trong nước đang giảm, lực lượng lao động người nước ngoài sẽ không thể thiếu cho các hoạt động của công ty trong tương lai và tôi tin rằng họ cũng sẽ đóng một vai trò trong cộng đồng quốc tế. Bằng cách đưa những công nhân nước ngoài này đến nhiều công ty, họ sẽ hỗ trợ các hoạt động của công ty, củng cố nền tảng của nền kinh tế Nhật Bản và trở thành một xã hội quốc tế cởi mở hơn.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết

service

Bạn có thể đảm bảo nguồn nhân lực cần thiết và yên tâm
giao phó một phần công việc kinh doanh.

service_ttl01 hoạt động nhân lực

nghiệp vụ chuyên môn về nguồn nhân lực người nước ngoài

Trong nhiều công ty cung cấp nhân sư, công ty chúng tôi chuyên về nguồn nhân lực người nước ngoài.
Hiện nay, do mức lương và lối sống đa dạng khó đảm bảo nguồn lao động trong nước ,Đảm bảo nguồn nhân lực theo yêu cầu của khách hàng để nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng kinh doanh.
chúng tôi hỗ trợ thúc đẩy hoạt động kinh doanh của khách hàng .

service

service_ttl01 nghiệp vụ hợp đồng kinh doanh

Thực hiện một phần công việc trong toàn bộ

Nếu bạn muốn thuê ngoài một nhiệm vụ cụ thể, chúng tôi cũng hỗ trợ ký kết hợp đồng kinh doanh trong đó toàn bộ nhiệm vụ được thực hiện bởi nhân viên của chúng tôi.chẳng hạn như một phần trong dây chuyền của nhà máy hoặc làm việc trong một bộ phận cụ thể , chúng tôi sẽ trai đổi với khách hàng đồng thời sẽ triển khai công việc .Nhân viên của chúng tôi sẽ vừa là người quản lý và giám sát, chúng tôi sẽ quản lý triệt để tiến độ và quản lý tại chỗ dựa trên kế hoạch kinh doanh nên hãy yên tâm giao cho chúng tôi.

service

Bấm vào đây để biết chi tiết kinh doanh

tổng quan công ty

yên tâm và tiểu sử thành tích công ty

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết

thông tin tuyển dụng

Theo dõi cẩn thận không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống hàng ngày

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết

concept